BULGARIAN TRIATHLON

ASSOCIATION

КОМИСИИ

Дисциплинарна комисия

Председател:

Боян Александров

Състав:

Георги Палазов

Миглена Ангелова

Спортно-техническа комисия

Председател:

Динко Юкич

Състав:

Иво Илиев

Кръстин  Димитров

Илиян Лазаров 

Константин Велков

Етична комисия

Председател:

Илиян Лазаров