BULGARIAN TRIATHLON

ASSOCIATION

Политика за поверителност:

Тази Политика за поверителност описва политиките на Българска асоциация по триатлон, бул. „Васил Левски“ 75, стая 709, София 1000, България, имейл: marketing@triathlon.bg, телефон: +359879893883 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://bat.triathlon.bg ). („Услугата“). С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не осъществявайте достъп до Услугата и не я използвайте.

Можем да променяме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление до Вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Преработената Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването ѝ в Услугата и продължаването на достъпа до Услугата или използването ѝ след този срок ще означава, че приемате преработената Политика за поверителност. Поради това ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Информация, която събираме:

Ще събираме и обработваме следната лична информация за Вас:

Имейл

Как използваме вашата информация:

Ако искаме да използваме информацията ви за други цели, ще поискаме вашето съгласие и ще използваме информацията ви само след като получим вашето съгласие, а след това – само за целта(ите), за която(ито) е дадено съгласие, освен ако законът не изисква от нас да направим друго.

Как споделяме Вашата информация:

Няма да предаваме Вашата лична информация на трета страна, без да сме поискали Вашето съгласие, освен при ограничени обстоятелства, както е описано по-долу:

Ще съхраняваме Вашата лична информация при нас от 90 дни до 2 години, след като потребителите прекратят своите акаунти, или толкова дълго, колкото ни е необходима, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност. Възможно е да се наложи да запазим определена информация за по-дълъг период от време, като например за водене на регистри/отчети в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини, като например прилагане на законни права, предотвратяване на измами и др. Остатъчната анонимна информация и обобщената информация, нито една от които не ви идентифицира (пряко или непряко), могат да бъдат съхранявани за неопределено време.

Вашите права:

В зависимост от приложимото законодателство може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на личните Ви данни или да получите копие от личните си данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на данните Ви, да поискате от нас да споделим (пренесем) личната Ви информация на друг субект, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработване на данните Ви, право да подадете жалба до законоустановен орган и други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимото законодателство. За да упражните тези права, можете да ни пишете на адрес marketing@triathlon.bg. Ние ще отговорим на Вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Можете да се откажете от директните маркетингови съобщения или от профилирането, което извършваме за маркетингови цели, като ни пишете на marketing@triathlon.bg.

Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието си да я обработваме за необходимите цели, може да нямате достъп или да не можете да използвате услугите, за които е била поискана вашата информация.

Бисквитки и др.

За да научите повече за начина, по който ги използваме, и за вашия избор във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Сигурност:

Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неразрешената промяна на вашата информация, която е под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие правите това на свой собствен риск.

Служител по жалбите/защитата на данните:

Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на Вашата информация, която е налична при нас, можете да изпратите имейл до нашето длъжностно лице по жалбите на адрес: Българска асоциация по триатлон, бул. „Васил Левски“ 75, стая 709, имейл: marketing@triathlon.bg. Ние ще разгледаме Вашите притеснения в съответствие с приложимото законодателство.

Политика за поверителност, генерирана с CookieYes.