Спортни Клубове

София:

 • СПОРТЕН КЛУБ ПАЛАЗОВ – СК ПАЛАЗОВ
 • СПОРТЕН КЛУБ “ТРИАТЛОН АКАДЕМИ”
 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ И ТРИАТЛОН “КОСМОС” – СКПСТ Космос
 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН “ТРИ ТИЙМ – СОФИЯ” –Три Тийм  – София
 • СПОРТЕН КЛУБ “ЗЕЛЕН ПЪТ”

Пловдив:

Варна:

 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН “ЛОТОС”
 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН “ТРИ ТИЙМ ВАРНА” – СКТ Три тийм Варна

Бургас:

Стара Загора:

Пазарджик:

 • СПОРТЕН КЛУБ ШАМПИОН
 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН “ПАЛАШЕВ” – СКТ Палашев
 • СПОРТЕН КЛУБ “ПЪРВЕНЕЦ”

Плевен:

 • СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН “БОРИСЛАВ ДОКОВ” –  СКТ Б. Доков

Русе:

Асеновград:

 • СПОРТЕН КЛУБ “ТРИАТЛОН АСЕНОВГРАД”

Баня: